הצלחות המשרד חדש

פעמים רבות אנחנו נתקלים בתפיסה לפיה "בשביל מה צריך עורך דין לתכנית 'מחיר למשתכן' אם גם ככה אי אפשר לערוך שום שינויים בהסכם?". במבחן המציאות, התפיסה הזו מוטעית לחלוטין, ואנו נתקלים באין ספור מקרים בהם נוכחות עורך דין הייתה הכרחית והביאה לשינויים ושמירה על זכויות הזוכים, באופן כזה שלא היו יכולים לקרות אם הזוכים לא היו מיוצגים על ידי עורך דין

במהלך ייצוג הזוכים בפרויקטים השונים, משרדנו הביא לשינויים רבים, במעמד החתימה ולאחריו. השינויים היו במפרטים, בהסכמים ובתכנון הפרויקטים בכלל והדירות בפרט, וזאת למרות שכל המסמכים אושרו על ידי חברות הבקרה טרם התערבותנו. אנו מציגים כאן מספר דוגמאות להצלחות המשרד במסגרת הייצוג:

 • בפרויקט בדימונה התגלה על ידי משרדנו, כי קיימת הפרה בוטה בהסכם שנחתם עם הזוכים לעומת חוברת המכרז. ההפרה תוקנה רק לאחר התנהלות ארוכה מול משרד הבינוי והשיכון, שבסופו של דבר נאלץ לקבל את עמדתנו ולהודות בהפרה של תנאי המכרז.

 • בפרוייקט ביבנה, החברה הקבלנית נאלצה להחזיר כ-10 אלף ש"ח לכל זוכה, לאחר שמשרדנו גילה כי תמחור הדירות בוצע באופן שגוי.

 • בפרויקטים שונים ברחבי הארץ משרדנו הביא לכך שמפרטים יעודכנו מאחר ואלו לא עמדו בתנאי החוק (למרות שהם אושרו בחברת הבקרה).

 • בפרויקט בעפולה בוטל תשלום עבור שירותים משפטיים לקבלן (0.5% בתוספת מע"מ).

 • בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, משרדנו הצליח להביא לביטול קנסות ביטול זכייה, לזוכים שביטלו את הזכייה, עד כדי עשרות אל' ש"ח.

 • למשרדנו הצלחות רבות גם בייצוג בוועדות תכנון וערכאות משפטיות. בפרויקט ברעננה לדוגמה משכה החברה הקבלנית את בקשתה להקלה לאור התנגדות שהוגשה על ידי משרדנו.

 • בפרויקטים שונים, לרבות בחיפה, טירת הכרמל ובדימונה, משרדנו הביא לדחיית תשלומים.

 • בפרויקט במודיעין לאחר פניית משרדנו למשרד הבינוי והשיכון, אושר לזוכים להגיע לפרוטוקול המסירה הראשוני בליווי איש מקצוע מטעמם. יש לכך חשיבות קריטית בתוכנית מחיר למשתכן.

 • בפרויקט בעפולה משרדנו מנע מסירת דירות לפני קבלת טופס 4.

 • בפרויקט נוסף עמדתנו ובהתאם התקבלה הבהרה לגבי השתתפות היזם בהוצאות הרכוש המשותף עבור דירות שלא נמכרו.

 • בפרויקט במגדל העמק הוספו פרטים במפרט לאור חוסרים שהתגלו מול המפרט המחייב לאחר החתימה. באותו פרויקט, הזוכים התבקשו לחתום על מסמך המאפשר הקדמת תשלומים בתנאים שבוטלו (סעיף 3) לאחר התערבות משרדנו.

 • בפרויקט ביבנה בוטל חדר שירותי אורחים בדירות 5 חדרים, הוספה הכנה לדלת עץ בממ"ד, נדחו תשלומים ובמקרים ספציפיים אף בוטלה הצמדה למדד תשומות הבניה.

 • השגת פיצוי עבור רוכשים עקב הפרות ההסכם על ידי יזמים או שינוי מהותי לאחר היתר.

צור קשר
דילוג לתוכן